Vores handelsbetingelser
(de vigtigste ting står i toppen)

Disse betingelser gælder for websitet www.CRATEBUDDY.dk, de abonnementservices, der tilbydes på websitet, og de produkter der leveres i henhold til abonnementer.

Læs venligst disse handelsbetingelser. Ved at bruge websitet eller ansøge om et CRATEBUDDY abonnement via websitet accepterer du vilkårene og indvilliger i at være bundet af dem. CRATEBUDDY anbefaler, at du printer en kopi af disse vilkår.

Vi kan hurtigt blive enige om, at der er mange punkter her, så for at hjælpe dig, har vi remset de vigtigste op lige her:
•    Du kan opsige dit abonnement når som helst, men gør du det efter den 7. i måneden, gælder det først for måneden efter.
•    Ønsker du at ændre dit abonnement, skal dette ske inden den 7. i måneden.
•    Der er ingen skjulte gebyrer. Den pris der er vist er, hvad du betaler.
•    Du skal være over 18 år for at handle med os.
•    Opretter du dig som Cratebuddy efter den 7. i måneden, vil du modtage din første crate i den efterfølgende måned..
•    Vi behandler al kundedata fortroligt, og det bliver ikke solgt videre.
•    Husk at opdatere dine oplysninger om kort og adresse, da vi ellers ikke kan trække penge eller sende din crate.
•    Vi varsler med 30 dage, hvis vi ændre priser eller vilkår, og du kan indenfor disse lukke dit abonnement, hvis du ønsker.
 
Har du derfor spørgsmål til vores handelsbetingelser, er du altid meget velkommen til at kontakte os på mail hello@CRATEBUDDY.dk eller på telefon 60 53 39 52.
1.    Oplysninger om os
CRATEBUDDY IVS
CVR nr. 36725699
E-mail: hello@CRATEBUDDY.dk


2.    Ansøgning og hyppighed
2.1.Du kan kun tegne et CRATEBUDDY abonnement, hvis du er mindst 18 år. Du skal også være opmærksom på, at websitet kun kan forhandle abonnementer til levering af produkter til adresser i Danmark.

2.2. Når du har ansøgt om et CRATEBUDDY abonnement via websitet, vil vi bekræfte modtagelsen ved at sende en besked til den e-mail adresse, du indtastede. Aftalen mellem dig og CRATEBUDDY er først indgået, når du modtager en bekræftelses e-mail.

2.3. Abonnementsaftalen medfører, at du én gang pr. kalendermåned får leveret produkter til den adresse, du har angivet. Visse særlige abonnementer (f.eks. visse gaveservices) kan være begrænset til én levering således, at aftalen kun gælder for denne konkrete levering og automatisk ophører derefter. CRATEBUDDY produktet er typisk sammensat af flere (3-7) forskellige produkter, der leveres i en særlig pakke – en CRATEBUDDY.

2.4 Et abonnement bestilles og betales online med kreditkort på sitet. Ved køb af et abonnement på sitet giver kunden sit samtykke til, at CRATEBUDDY automatisk trækker en månedlig betaling indtil abonnementet opsiges af kunden. Kunden betaler forud for hver abonnementsperiode. CRATEBUDDY samarbejder med en betalingsudbyder.

2.5.Vi forbeholder os retten til at afstå fra at handle med dig uden begrundelse.

3.    Priser
3.1.Med undtagelse af åbenlyse typografiske fejl gælder de priser og fragtomkostninger, der til enhver tid er angivet på websitet. Priserne er inklusiv moms.

3.2.Prisen for et abonnement består normalt af et periodemæssigt abonnement. De priser der er gældende for dit abonnement, er fremhævet i forbindelse med din ansøgning om et CRATEBUDDY abonnement.

4.    Betaling
4.1.Betaling skal ske med kredit- eller betalingskort (VISADankort eller Mastercard).

4.2.Vi forbeholder os ret til at foretage et kredittjek på dig.

4.3.Skal du ændre (herunder slette eller fornye) dit kredit- eller betalingskort, kan du foretage ændringerne for din betaling via din konto på websitet eller ved at du sender en e-mail til hallo@CRATEBUDDY.dk (med tillæg af den tid vi med rimelighed skal bruge for at ændre betalingen).

5.    Leveringstider
5.1.Efter indgåelse af et abonnement vil du modtage CRATEBUDDY produkter hver måned. Afhængig af hvornår i en kalendermåned du har tegnet et CRATEBUDDY abonnement, vil de første CRATEBUDDY produkter blive leveret i løbet af samme måned eller næste måned.

5.2.Hvis et CRATEBUDDY produkt er udsolgt, forbeholder vi os retten til ikke at levere det pågældende CRATEBUDDY produkt i den aktuelle kalendermåned. Der vil i så fald ikke blive trukket penge for dit abonnement i den måned.

6.    Opsigelse og automatisk fornyelse
6.1.Du og CRATEBUDDY kan til enhver tid og uden begrundelse opsige abonnementet til ophør ved udløbet af den til enhver tid gældende abonnementsperiode. Dog skal du være opmærksom på, at hvis du opsiger dit abonnement efter den 7. i måneden, vil du modtage den aktuelle måneds crate, og dit abonnement vil være opsagt efterfølgende.

6.2.Du afmelder dit abonnement via din konto på websitet eller ved at sende en e-mail til opsigelse@CRATEBUDDY.dk. Efter opsigelse modtager du en bekræftelse på mail. Har du ikke modtaget denne e-mail indenfor 24 timer, kontakt da vores support.

7.    Fortrydelsesret
7.1.Såfremt du er en forbruger, kan du lovligt ombestemme dig inden for 14 dage (“fortrydelsesfrist”) fra den dag du modtager et CRATEBUDDY produkt. Denne fortrydelsesfrist skal altid omfatte mindst syv arbejdsdage.

7.2.Du kan kun gøre brug af din fortrydelsesret, hvis CRATEBUDDY produkterne i al væsentlighed er uændrede. Dette gælder ikke, hvis CRATEBUDDY produktet er blevet beskadiget eller ændret på grund af en handling, der har været nødvendig for at undersøge produktet, eller på grund af en omstændighed, der ikke kan henføres til dig.

7.3.Du udøver din fortrydelsesret ved at kontakte os inden udløbet af fortrydelsesfristen, og ved at returnere CRATEBUDDY produktet til os for egen regning. Du kan kontakte os ved at sende en e-mail til support@CRATEBUDDY.dk. Produktet kan returneres til:

CRATEBUDDY IVS
Adelgade 48
8660 Skanderborg

7.4.Hvis du gør brug af din fortrydelsesret, refunderer CRATEBUDDY hvad du har betalt for CRATEBUDDY produktet i overensstemmelse med vores returpolitik (jf. punkt 9 nedenfor).

7.5.Oplysningerne om din lovbestemte fortrydelsesret er også anført i vores meddelelse om, at et CRATEBUDDY produkt er blevet eller vil blive sendt til dig.

8.    Klager
8.1.Hvis et CRATEBUDDY Produkt er defekt, kan du klage over produktet inden for rimelig tid og få information om, hvordan du returnerer CRATEBUDDY produktet. Klager over et CRATEBUDDY Produkt kan indgives ved at sende en e-mail, der beskriver fejlen til hello@CRATEBUDDY.dk. Refundering af gebyr for fejlbehæftede CRATEBUDDY produkter sker i overensstemmelse med vores returpolitik (jf. punkt 9 nedenfor).

9.    Returpolitik
9.1.Hvis du returnerer et CRATEBUDDY produkt til os efter, at du har udøvet din fortrydelsesret (se punkt 7 ovenfor), vil vi gennemføre tilbagebetalingen hurtigt og senest 14 dage fra den dato, vi har fået CRATEBUDDY produktet retur fra dig. Vi vil således tilbagebetale CRATEBUDDY produktets pris plus eventuelle forsendelsesomkostninger. Du skal dog selv dække de omkostninger, der måtte være ved at returnere CRATEBUDDY produktet til os (jf. punkt 7.3 ovenfor).

9.2.Hvis du returnerer et CRATEBUDDY produkt til os af andre grunde (f.eks. fordi du tror,  at CRATEBUDDY produktet er defekt), vil vi undersøge det returnerede CRATEBUDDY produkt og give dig besked via e-mail inden for en rimelig tid vedrørende din tilbagebetaling. Vi udfører normalt tilbagebetaling snarest muligt og senest 14 dage fra den dato, hvor vi modtog information om, at købet ønskes annulleret. Vi vil således tilbagebetale CRATEBUDDY produktets pris, eventuelle forsendelsesomkostninger og rimelige udgifter du har haft ved at returnere CRATEBUDDY produktet til os.

9.2.1.Som udgangspunkt vil vi tilbagebetale pengene til dig med samme betalingsmetode, som du brugte til at gennemføre betaling til os.

10.    Ansvar
10l.1 Kunder benytter CRATEBUDDYS abonnementer og sitet på eget ansvar. CRATEBUDDY kan derfor ikke gøres ansvarlig for tab, der direkte eller indirekte menes at være forårsaget af kundens brug af CRATEBUDDY abonnementer eller sitet.

10.2 Specifikt er CRATEBUDDY ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af driftsforstyrrelser eller anden form for tab, der knytter sig til brug af CRATEBUDDYS abonnementer eller sitet.

10.3 Under alle omstændigheder kan kundens erstatningskrav mod CRATEBUDDY ikke overstige det samlede beløb, som kunden har betalt i løbet af sin abonnementsperiode.

11.    Force Majeure
11.1. CRATEBUDDY er ikke ansvarlig for eventuel manglende opfyldelse eller forsinkelse i opfyldelsen af nogen af vores forpligtelser i henhold til et abonnement, der er forårsaget af begivenheder uden for vores rimelige kontrol (force majeure).

11.2. Force majeure omfatter enhver handling, begivenhed, undladelse eller ulykke uden for vores rimelige kontrol og omfatter i særdeleshed (uden begrænsning) følgende:

11.2.1. Strejker, lockout eller andre faglige aktioner;

11.2.2. Civile uroligheder, oprør, invasion, terrorangreb eller trussel om terrorangreb, krig eller trussel eller forberedelse til krig;

11.2.3. Brand, eksplosion, storm, oversvømmelse, jordskælv, epidemier eller andre naturkatastrofer;

11.2.4. Umulighed af brug af jernbaner, skibsfart, fly, biltransport eller anden form for offentlig eller privat transport.

11.2.5. Umulighed af brug af offentlige eller private telenet.

11.3. Vores ydelser i henhold til ethvert abonnement anses for at være suspenderet for den periode, hvor force majeure-hændelsen pågår. CRATEBUDDY vil bruge vores rimelige bestræbelser på at bringe Force Majeure-hændelsen til ophør eller at finde en løsning, hvorved vores forpligtelser i henhold til abonnementet kan gennemføres til trods for force majeure hændelsen.

12.    Tredjeparts websteder
12.1.Dette website kan indeholde links til hjemmesider, der drives af en af vores partnere, annoncører eller tilknyttede selskaber eller andre tredjeparter. Bemærk at vi ikke er ansvarlige for indholdet af sådanne hjemmesider eller de varer eller tjenester, der tilbydes der.

13.Meddelelser
13.1.Generelle henvendelser til os skal sendes til hello@CRATEBUDDY.dk. For support såsom spørgsmål til dit abonnement eller lign. kan du sende en mail til support@cratebuddy.dk. Ønsker du hjælp til at opsige dit abonnement, skal du skrive til opsigelse@cratebuddy.dk. Beskeder til dig sendes til den e-mail adresse, du har angivet på websitet.

14.    Intellektuel ejendomsret 
14.1.CRATEBUDDY eller vores licensgivere ejer alle immaterielle rettigheder til websitet og alle materialer lagt ud på websitet. Disse rettigheder og materialer er beskyttet af copyright og enhver ret i denne forbindelse forbeholdes.

14.2.Du kan til personlig brug udskrive en kopi eller downloade uddrag af sider på webistet. Du må ikke bruge nogen del af vores ophavsretligt beskyttede materiale til kommercielle formål uden først at indhente en licens fra os eller vores licensgivere.

15.    Tilføjelser og ændringer
15.3 CRATEBUDDY har ret til at ændre betingelserne, herunder priser og øvrige vilkår, med et varsel på 30 dage til udgangen af en måned. Hvis kunden i det scenarie ikke ønsker at fortsætte sit abonnement, har kunden mulighed for at opsige sit abonnementet som beskrevet ovenfor i pkt. 6

16.    Overdragelse af rettigheder og pligter
16.1.Du må ikke overdrage dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til abonnementet uden vores forudgående skriftlige samtykke.

17.    Lovvalg og tvister
17.1.Disse vilkår og dit abonnement skal fortolkes og anvendes i overensstemmelse med dansk lovgivning. Tvister i anledning af disse vilkår eller dit abonnement, skal afgøres ved de danske civile domstole.

18.    Behandling af Kundedata

18.1 CRATEBUDDY behandler alle persondata i overensstemmelse med den danske lovgivning om persondatabeskyttelse, som er baseret på EU¬regler.

18.2 Udover de oplysninger, som kunden indtaster i forbindelse med oprettelse af en profil, anvender CRATEBUDDY cookies og registrerer informationer i sitets logstatistik som f.eks. IP adresse samt hvilke sider på sitet, kunden besøger. CRATEBUDDY registrerer også, hvad kunden bruger et abonnement til.

18.3 IVi foretager indsamling af data med henblik på at udvikle CRATEBUDDYs tilbud til lunder og sitet, herunder for at optimere brugeroplevelsen for kunderne. En cookie er en tekstfil, der sendes til brugerens browser fra en webserver og lagres på computerens harddisk. Kunden kan til hver en tid vælge at slette eller slå cookies fra.

18.4 Alle data opbevares og behandles på servere hos enten CRATEBUDDY selv eller hos en af CRATEBUDDY valgte hostingudbyder, der arbejder indenfor rammerne af betingelserne. Personoplysninger eller øvrige kundeoplysninger vil ikke blive overflyttet til andre parter end CRATEBUDDY selv eller den valgte hostingpartner.

18.5 Personoplysninger som brugerens e¬mail, IP ¬adresse m.v. behandles fortroligt, og særligt følsomme data
som f.eks. password og betalingsoplysninger opbevares i sikker form. Data er kun tilgængelig for få personer ansat i CRATEBUDDYs regi. Vær dog opmærksom på, at der altid er en risiko forbundet med at   videregive personlige informationer digitalt, hvorfor al upload af informationer til sitet sker på eget ansvar.

18.6. Kunden kan til enhver tid kontakte CRATEBUDDY og få indsigt i sine egne persondata, som CRATEBUDDY opbevarer, samt bede om at få dem slettet eller rettet.